Chào mừng quý khách đến với trang thông tin du lịch thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Văn bản tăng cường quản lý, phòng ngừa, đầu tranh với hành vi xâm hại các loại động vật hoang dã trái pháp luật

Tải về:

1. Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại các loại động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Công văn số  5981/UBND-NLN2 ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 28

3. Công văn số 3194/SNN&PTNT ngày ngày 06/10/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Chỉ thị 28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.