Chào mừng quý khách đến với trang thông tin du lịch thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Làng nghề Đóng tàu thuyền võ gỗ Cống Mương

Đảo Hà Nam thị xã Quảng Yên x­ưa kia là một bãi triều lớn ở cửa sông Bạch Đằng. Khi nư­ớc triều lên, cả bãi bồi ngập nư­ớc mênh mông, chỉ nổi lên một số đượng đất cao trên triều ở khu Hưng Học, Hải Yến, Yên Đông, Phong Cốc, Cẩm La, Trung Bản, Quỳnh Biểu, Lưu Khê, Vị Dương, Vị Khê. Từ thời Lý – Trần đã có một số vạn chài đến vùng đất này sinh sống, họ đã dựa vào những đượng đất cao trên triều để dãi chài, phơi lư­ới. Khoảng từ năm 1434 đến 1500, có nhiều nhóm Tiên công và dân cư đến quai đê lấn biển, khẩn hoang đất đai trồng lúa, lập làng, tạo nên khu đảo Hà Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *