Chào mừng quý khách đến với trang thông tin du lịch thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Khách sạn, nhà nghỉ thị xã Quảng Yên

Khách sạn Sông Chanh*

Số phòng nghỉ: 20

Dịch vụ: Cà fe, ăn sáng,

ăn trưa, đặt tiệc, karaoke, massage

Địa chỉ: Số 72, Nguyễn Bình

Phường Quảng Yên

Điện thoại: 0203.3 875104

Khách sạn Thanh Nga*

Số phòng nghỉ: 16

Địa chỉ: Đường 10, Khu Vinadeco

P. Quảng Yên, tx Quảng Yên

Điện thoại: 02033 559678

Khách sạn Capital*

– Số phòng: 22

– Dịch vụ: Ăn sáng, Cà fe,

Karaoke, hội nghị, tiệc cưới

– Địa chỉ: Khu Vinadeco

P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

– Điện thoại: 033 626067

 

 
Khách sạn Riverside

– Số phũng: 14

– Dịch vụ: Cà fe, Karaoke

– Địa chỉ: Ngã tư bắc cầu sông Chanh

P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

– Điện thoại: 02033 555 566

 

 
Khách sạn Long Đạt*

– Số phòng: 38 (25 đơn, 13 đôi)

– Dịch vụ: Cà fe, karaoke, hội nghị

– Địa chỉ: Khu Lâm Sinh 1

P. Minh Thành, TX. Quảng Yên

– Điện thoại:0203.3686999

– Di động: 0942566366

Nhà nghỉ Bình Minh

Số phũng: 8

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu 6 – phường Quảng Yờn

Điện thoại: 0203 3683402/0979875195

 

Nhà nghỉ Anh Thơ

Số phòng: 6

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu 6 – phường Yên Giang

Điện thoại: 0167 9206788

 

Nhà nghỉ Hoàng Khánh

Số phũng: 14

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu Đống Vông – phường Cộng Hũa

Điện thoại:  0203 3547664

 

Nhà nghỉ Minh Đức

Số phũng: 3

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu Tân Thành – phường Minh Thành

Điện thoại: 0333 873 09

 

Nhà nghỉ Huy Hoàng

Số phòng: 6

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu Tân Thành – phường Minh Thành

Điện thoại: 0203 3686152

 

Nhà nghỉ 369

Số phũng: 5

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu Cát Thành – phường Minh Thành

Điện thoại: 0203 3873 369

 

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Số phũng:4

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu Thuận Thành – phường Đông Mai

Binh Minh Resthome

No.of room: 8

Service:

Add: 6 area, Quang Yen ward

Tel: 033 3683402/0979875195

 

Anh Tho Resthome

No.of room: 6

Service:

Add: 6 area, Yen Giang ward

Điện thoại: 0167 9206788

 

Hoang Khanh Resthome

No.of room: 14

Service:Add: Dong Vong area, Cong Hoa ward

Tel:  033 3547664

 

 

Minh Duc Resthome

No. Of room: 3

Service:

Add: Tan Thanh area, Minh Thanh ward

Tel: 0333 873 09

 

Huy Hoang Resthome

No.of room: 6

Service:

Add: Tan Thanh area, Minh Thanh ward

Tel: 033 3686152

 

369 Resthome

No. Of room: 5

Service:

Add: Cat Thanh area, Minh Thanh ward

Tel: 033 3873 369

 

Ngoc Ha Resthome

No.of room:4

Service:

Add: Thuan Thanh area, Dong Mai ward

Nhà nghỉ Ngân Hà

Số phũng 6

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu Tân Mai – phường Đông Mai

Điện thoại: 0203 3686855

 

Nhà nghỉ Thương Thương

Số phũng: 7

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu Tân Mai – phường Đông Mai

Điện thoại: 0203 368617

 

Nhà nghỉ Biểu Nghi

Số phũng:9

Dịch vụ khỏc: Karaoke

Địa chỉ: Khu Tân Mai – phường Đông Mai

Điện thoại: 033 3873095

 

Nhà nghỉ Tùng Anh

Số phòng: 5

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu Tân Mai – phường Đông Mai

Điện thoại: 0203 3873495

 

Nhà nghỉ Đặng Văn Ngữ

Số phòng: 7

Dịch vụ khỏc:

Địa chỉ: Khu 6- phường Phong Cốc

Điện thoại: 0913265120

 

Nhà nghỉ Tô Tiến Hùng

Số phòng: 5

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Khu 4 – phường Phong Cốc

Điện thoại: 0915424000

 

Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Số phòng: 6

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Xóm 5 – xã Liên Hòa

Điện thoại: 0203 3875806

 

Nhà nghỉ Đức Hải

Số phòng: 8

Dịch vụ khác:

Địa chỉ: Xúm 2 – xã Liên Hòa

Điện thoại: 0203 3680812

Ngan Ha Resthome

No. Of room: 6

Service:

add: Tan Mai area – Dong Mai ward

Tel: 033 3686855

 

Thuong Thuong Resthome

No of room: 7

Service:

Add: Tan Mai area – Dong Mai ward

Tel: 033 368617

 

Bieu Nghi Resthome

No of room: 9

Service: Karaoke

Add: Tan Mai Area – Dong Mai ward

Tel: 033 3873095

 

Tung Anh Resthome

No of room: 5

Service:

Add: Tan Mai Area – Dong Mai ward

Điện thoại: 033 3873495

 

Dang Van Ngu Resthome

No of room: 7

Service:

Add: 6 area- Phong Coc ward

Tel: 0913265120

 

To Tien Hung Resthome

No. of room: 5

Service:

Add: 6 area- Phong Coc ward

Tel: 0915424000

 

 

Huong Quynh Resthome

No. of room: 6

Service:

Add: 5 area – Lien Hoa ward

Tel: 033 3875806

 

Duc Hai Reshome

No.of room: 8

Service:

Add: 2 area – Lien hoa ward

Tel: 033 3680812

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *